Residents enjoying outdoors at Queen Elizabeth Court

Mae wedi bod yn newid mawr i’n bywydau ac mae’r staff wedi bod mor groesawgar. Nid oes unrhyw beth yn ein poeni, sy’n gysur mawr o wybod bod mam mewn dwylo mor dda

Adolygiad yn Carehome.co.uk, Devonshire Court

Gofal nyrsio

Mae ein nyrsys wedi eu hyfforddi i ddarparu cymorth mwy arbenigol sy’n hybu iechyd a lles preswylwyr gydag anghenion iechyd neu ofal mwy cymhleth.

 

Mae’r math hwn o ofal ar gael i breswylwyr sydd angen cymorth 24 awr gan nyrs gofrestredig arnynt. Bydd asesiad yn cael ei wneud i benderfynu sut fath o ofal sydd ei angen ar berson, cyn iddynt symud i’r Cartref.

Yn RMBI Care Co., mae gennym hefyd Arweinydd Llywodraethu Clinigol Cenedlaethol sy’n hybu datblygiad strategol ein helusen, yn ogystal â rhoi cymorth clinigol i Reolwyr ein Cartrefi gan sicrhau gofal diogel ac effeithiol i’n preswylwyr.

Gweld pob cartref gofal nyrsio
Resident and staff member at Prince George Duke of Kent Court

Mae ymdeimlad o deulu yn y Cartref sy’n gwneud y gwahaniaeth i gyd.

Preswylydd yn Prince Michael of Kent Court

Mae’r cwmpeini yma’n hyfryd ac rwy’n teimlo’n rhan o grŵp cymunedol. Mae’r staff yn ddiffuant a gonest.

Preswylydd yn Prince George Duke of Kent Court.

Arosiadau seibiant

Arhosiad seibiant yw pan fydd person, sydd fel arfer yn byw gartref, yn dod i aros am seibiant byr yn un o’n Cartrefi.

Gweld ein holl gartrefi gofal
Main lounge area at Zetland Court

Mae’r staff gofalu’n gwneud i chi deimlo’n gwbl gartrefol, gan gynnig paneidiau o de a chacen.

Adolygiad yn Carehome.co.uk; Prince Edward Duke of Kent Court

Gofal diwedd bywyd

Gweld ein holl gartrefi gofal
Resident trying virtual reality at Shannon Court

Byw’n Annibynnol

Mae gennym rai fflatiau byw’n annibynnol mewn dau o’n cartrefi gofal, yn Farnfield Court yn Croydon ac yn Devonshire Court yng Nghaerlŷr.

Archwilio
Residents playing chess at Scarbrough CourtMusical activities at Lord Harris Court
whois: Andy White Freelance WordPress Developer London Skip to content