Cartref Albert Edward Prince of Wales Court, Porthcawl

Your Care Rating is an independent annual survey, giving residents and their families the opportunity to provide feedback about our services.

ArchwilioGofal seibiant

Mynediad at feddyg teulu a deintydd

Mynediad at ffisiotherapydd a chiropodydd

Wi-fi ar gael

Fideo-alwadau ar gael

Ystafelloedd ymweld (diogel rhag Covid)

Agos i’r traeth
Staff

Gall Albert Edward Prince of Wales Court gefnogi hyd at 49 o bobl yn y ddwy ardal breswyl yn y Cartref. Yn Adams Morgan a’r fflatiau, mae gennym chwe gofalwr profiadol yn ystod y bore a phump yn y prynhawn. Yn ystod y nos, mae dau ofalwr ac mae’r timau i gyd yn cael eu cefnogi gan Arweinydd Shifftiau. Yn Northway, Hughes ac Ashe, mae gennym saith gofalwr yn y bore a chwech yn y prynhawn.


Ffioedd gofal

Lawrlwytho

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i fyw yn Albert Edward Prince of Wales Court, ffoniwch ein Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Donna Griffiths, ar 01656 785311 neu e-bostiwch albertedward@rmbi.org.uk.

Archwilio

Y straeon diweddaraf


Cysylltwch â ni

Cartref Albert Edward Prince of Wales Court

Penylan Avenue, Porthcawl, Bridgend, CF36 3LY

whois: Andy White Freelance WordPress Developer London Skip to content